4D: de nieuwe dimensie van The People Group

4D: de nieuwe dimensie van The People Group

Per 1 november 2021 slaan The People Group en 4D Construct de handen ineen. Met deze samensmelting breidt The People Group haar dienstenpakket uit op het gebied van de ontwikkeling van 4D planningen. Dit sluit perfect aan bij onze ambitie: het zijn van de meest vooruitstrevende technische dienstverleners van Nederland. Gedreven door technologie lossen we met teams vol experts de hedendaagse uitdagingen op, met nu als output dus ook 4D planningen.

  • 23 september 2021
  • 3 minuten leestijd

4D; wat houdt het precies in en wat levert het op?

Een begrip die we steeds vaker voorbij zien komen en waar we geen enkele invloed op hebben, 4D. 4D plannen is een werkmethodiek waarin relevante projectinformatie wordt gebundeld door  ruimtelijke (3D) data en tijdgebonden planningsdata in één geïntegreerd model samen te voegen. In andere woorden, 4D vertaalt een vooraf uitgedacht plan in een realiseerbaar plan.

4D staat voor de vierde dimensie: tijd. In een 4D planning wordt ruimtelijke data (3D) met planningsdata en resourcedata, inclusief materiaal, materieel, personeel, werkruimte en zelfs kosten, geïntegreerd tot een dynamische planning. Daar waar een 3D-model visualiseert wat je wilt realiseren, geeft de planning aan hoe en wanneer je dit gaat realiseren. Door de 4D methodiek te gebruiken wordt je planning gevisualiseerd en geanalyseerd en worden conflicten en risico’s sneller inzichtelijk dan wanneer gebruik wordt gemaakt van traditionele balkenplanningen / Gantt-grafieken. Zo’n 4D planning zorgt er mede voor dat projectdeelnemers op interdisciplinair niveau een beter inzicht van het uit te voeren project krijgen.

Bovendien wordt een 4D planning gebruikt om meer overzicht te creëren, werkzaamheden te prioriteren, raakvlakmanagement inzichtelijk te maken, onderlinge verbanden of verwachtingen van werkzaamheden te verhelderen en om te communiceren naar alle belanghebbenden binnen een project.

#

Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement