Dienstverlening

Bovengrondse infrastructuur

Onze bovengrondse infrastructuur en leefomgeving zijn van hoog niveau. Maar de bevolking groeit, de mobiliteit neemt toe en de technologische ontwikkelingen gaan razend snel. Om in de toekomst ons land goed bereikbaar, duurzaam en leefbaar te houden is het belangrijk dat we het landschap goed inrichten.

Ons team van ingenieurs en specialisten maakt zich sterk voor bovengrondse infrastructuren, die bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van het landschap. Met een sterk bewustzijn van de veranderende wensen en behoeften van de maatschappij, bedenken zij de beste oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken en de verkeersveiligheid. Ze zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, onderhouden en beheren van technische projecten in de telecom, wegenbouw en ruimtelijke ordening.

Ondergrondse infrastructuur

Onder de grond bevindt zich een heel netwerk van kabels en leidingen. Deze ondergrondse infrastructuur is cruciaal voor het vervoer van gas, water, elektriciteit, warmte, stoom en olie. Ze leveren dus basisvoorzieningen als drinkwater, elektriciteit, riolering en dataverkeer.

Onze engineers zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, onderhouden en beheren van deze ondergrondse infrastructuren. Zij zijn al jaren betrokken bij de complete engineering van kabels en leidingen, van het ontwerp tot aan de uitvoering en het beheer.

Bouw & Installatietechniek

In een markt waar de omstandigheden in rap tempo veranderen zijn innovaties en kostprijsverlaging van groot belang. Onze kracht zit in de kennis en effectiviteit van onze mensen. We lopen voorop in de markt omdat wij onze medewerkers doorlopend bijscholen.

Onze bouwkundige en installatietechnische medewerkers hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen, onderhouden en beheren van installaties en gebouwen. Zij hebben daarnaast uitgebreide kennis van Bouw Informatie Modellen (BIM) en kunnen bouwkundige projecten van begin tot eind in goede banen leiden.

Industrie & Energie

Het werk in industriële complexen vergt vakmanschap en alertheid op veiligheid. Kennis van zaken is daarom een kritische factor bij het ontwerpen van deze installaties.

Door de jarenlange ervaring van onze specialisten weten zij industriële installaties te ontwerpen die klanten verder helpen. Ze voldoen aan de vastgestelde eisen en zijn altijd ontworpen met energiezuinigheid in het achterhoofd.

Geo & Data

Geo-informatie heeft de laatste jaren een enorme toevlucht genomen. Het gebruik van Google maps en Google Earth zijn daar een paar voorbeelden van. Geo staat daarbij voor geografisch. Geo-informatie betekent dus geografische informatie oftewel informatie over geografische objecten. Objecten zijn wegen, percelen, leidingen, gebouwen etc. De informatie die hierover verzameld wordt, betreft de coördinaten en de kenmerken/attributen van objecten.

Onze specialisten meten geo-informatie met de modernste apparatuur. Hiermee krijgen ze snel en met de minste hinder voor de omgeving een goed, gedetailleerd beeld van objecten. Ze maken, bewerken, beheren en presenteren dit in een computersysteem (GIS). De informatie wordt in het computersysteem weergegeven als een kaart, wat het ontwerpen en beoordelen van tracés eenvoudig en nauwkeurig maakt.

Trots & Tevreden