Geodesie kan verder dankzij het delen van kennis

Geodesie kan verder dankzij het delen van kennis

Danny Wouters is bij The People Group directeur van de afdeling Geodesie, verdeeld in de drie werkgebieden Landmeetkunde, Maatvoering en Geo-informatie. De afgelopen jaren heeft hij veel technologische ontwikkelingen gezien die de Geodesie zeker zullen helpen, maar moest hij tegelijkertijd constateren dat degenen die met deze technologie te maken krijgen er niet altijd even goed mee uit de voeten kunnen. Voorlichting en opleiding zijn dan ook belangrijk in zijn ogen: “Als branche hebben we zeker de opdracht om onze kennis over te dragen aan anderen”.

  • 10 februari 2021
  • 8 minuten leestijd

Als onderdeel van een projectorganisatie heeft Wouters veel te maken met ingenieursbureaus en aannemers die op hun beurt weer werkzaam zijn in de GWW en GWE. Veel van de werkzaamheden die The People Group daarbij uitvoert hebben te maken met het inwinnen van data. Daarbij verzorgen Wouters en zijn collega’s niet alleen de daadwerkelijke uitvoering van de data-inwinning, maar leveren ze ook applicaties die deze data kunnen verwerken. Dat is ook wel nodig, zo stelt Wouters, omdat de hoeveelheid ingewonnen data de afgelopen jaren exponentieel is toegekomen: “Op het gebied van landmeten heeft in korte tijd heel veel innovatie plaatsgevonden en de technologische verbeteringen zijn dusdanig groot dat het inmiddels voor iedereen mogelijk is om op grote schaal data in te winnen. Dat klinkt heel mooi, maar omdat er nog steeds kennis en kunde nodig is om een meetproject goed uit te voeren, zet de inzet van nieuwe apparatuur organisaties soms op het verkeerde been. Aan de ene kant komt het voor dat partijen de verkeerde verwachting hebben van bepaalde apparatuur en aan de andere kant is het regelmatig zo dat apparatuur en data niet optimaal worden ingezet.”

Als voorbeeld van een project waarbij de mogelijkheden van de ingewonnen data werden onderschat, geeft Wouters het scannen van een (snelweg)tracé. “Een van onze contacten had een stuk snelweg in gescand om daar vervolgens alleen de topografie uit af te leiden. Het verwerken van de data werd uitgevoerd door een externe partij in het buitenland en die voerde ook precies deze opdracht uit. Toen de opdrachtgever echter met een extra vraag kwam, bleek dat de ruwe data, dus de puntenwolken van de scans, opnieuw moesten worden doorgerekend en bewerkt. Dat was een hoop dubbel werk omdat de eigenaar van de scandata zich niet goed bewust was van de mogelijkheden en zich dus richtte op een gedeelte van de verzamelde data. Daarom is het denk ik ook erg belangrijk dat er goede voorlichting plaatsvindt op dit gebied: partijen die data inwinnen of eigenaar zijn van ruwe data moeten op de hoogte worden gebracht door degenen die weten wat er mogelijk is, zodat de hele branche een stap kan maken. Dat voorlichten zie ik dan ook als belangrijke taak voor niet alleen mijzelf en The People Group, maar ook voor onze concullega’s. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat die in de praktijk alleen kunnen worden bijgehouden als de bijbehorende kennis wordt gedeeld.”

Voor het optimaal gebruik van apparatuur en nieuwe methodes is een goed begrip van de technologie nodig en voor de verwerking en interpretatie van data is gedegen vakinhoudelijke kennis een vereiste. Ook voor dit laatste is het delen van kennis van groot belang, stelt Wouters. “De snelheid waarmee de analyse- en verwerkingsmogelijkheden toenemen is op een bepaalde manier vergelijkbaar met de technologische ontwikkeling van de meetapparatuur: er is echt heel veel verbeterd de afgelopen jaren. Het gebruik van open dataformaten maakt uitwisseling laagdrempeliger, ondergronden zijn makkelijker te krijgen en er zijn steeds meer bronnen die gegevens beschikbaar stellen. De ontwikkelingen gaan ook op dit gebied razendsnel, analyse van geo-informatie staat denk ik echt nog in de kinderschoenen, en ik denk dan ook dat we ook op dat gebied kennis moeten delen over de mogelijkheden.”

alt txt

Vakinhoudelijke kennis

Met het oog op de toekomst denkt Wouters dat de ontwikkelingen alleen maar sneller zullen gaan. “De coronacrisis heeft ertoe geleid dat veel mensen gingen thuiswerken en tegelijk besloot KPN extra haast te gaan maken met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dat is mooi voor de thuiswerkers, maar ook voor onze branche, die erg gebaat is bij verbeterde glasvezelmogelijkheden en mobiele infrastructuur zoals 5G. De infrastructuur voor het verzamelen en verwerken van nog meer data is straks aanwezig en biedt talloze mogelijkheden op het gebied van intelligente gebouwen en constructies. Zo kan een viaduct tegenwoordig opgeleverd worden met sensoren die de status van het kunstwerk bijhouden, zodat er optimaal beheer en onderhoud kan plaatsvinden. Dat zullen we steeds meer zien en dat betekent dus ook dat er steeds meer vraag zal zijn naar mensen met vakinhoudelijke kennis die bijvoorbeeld begrijpen wat er moet gebeuren met de data die afkomstig zijn van deze sensoren.”

De vraag naar medewerkers met vakkennis zal dus onverminderd blijven bestaan, zo stelt Wouters, die daaraan toevoegt dat het daarom noodzakelijk is om te blijven investeren in opleidingen. “Vanuit The People Group investeren we sterk in de opleiding en training van landmeetkundige medewerkers. Daarbij wordt er ook serieus tijd uitgetrokken voor het leerproces, dus een nieuwe landmeter krijgt geen cursus van een dagje, maar loopt echt een tijd mee met een ervaren medewerker zodat de ins en outs van het werk helemaal duidelijk zijn. Kennisbehoud en overdracht zijn echt belangrijk, niet alleen vanwege al die nieuwe ontwikkelingen, maar ook omdat er een tekort is aan personeel met vakkennis. En het delen van kennis reikt wat mij betreft dan ook verder dan alleen The People Group. Wat mij betreft hebben we als branche duidelijk de opdracht om onze kennis over te dragen aan nieuwe talenten en ze daarbij ook voor te bereiden op de mogelijkheden die de toekomst zal bieden op het gebied van data-inwinning en -analyse.”

#

Driven by technology Created by people Privacystatement