Meten, valideren en visualiseren via LiDAR puntenwolken en VR

Meten, valideren en visualiseren via LiDAR puntenwolken en VR

Laserscanning is een data-inwinningsmethode die grote hoeveelheden nauwkeurige 3D data oplevert in de vorm van LiDAR puntenwolken. Er zijn veel mogelijkheden met het snel en slim verwerken van puntenwolken. Maar wat kan je er exact mee en welke voordelen levert het op? The People Group gebruikt dergelijke puntenwolken voor het meten, valideren en visualiseren van ruimtelijke data. Een belangrijke factor hierin vormt een zelf ontwikkelde virtual reality applicatie voor laserscandata. In dit blog nemen we je graag mee in de toepassingen rondom puntenwolken.

  • digitalisering
  • geodesie
  • 13 oktober 2020
  • 5 minuten leestijd

Nieuwe mogelijkheden puntenwolken voor bouwkundige en infrastructurele projecten

De belangrijkste toepassingen van puntenwolken zijn momenteel te vinden in de bouw en infrastructuur. In de bouw wordt zowel buiten als binnen door middel van statische scanners een 3D scan gemaakt. Deze wordt daarna verwerkt tot een 3D model met behulp van CAD en BIM software, die ook automatisch alle objecten binnen het model herkent. Dit 3D model wordt vervolgens gebruikt voor verschillende doeleinden: het monitoren van het bouwproces, het plannen van nieuwe projecten, tot en met het aanpassen van het huidige gebouw of de uitvoering van het algemeen beheer.

Virtual Reality applicatie

Om een puntenwolk uit te werken tot een gedetailleerde, realistische 3D visualisatie gebruiken we een zelf ontwikkelde softwareapplicatie die is ontwikkeld in Unity. Een gaming engine die ook voor omgevingsvisualisaties populair is. De combinatie van virtual reality en puntenwolken biedt een breed scala aan interessante nieuwe toepassingen, zegt Jeroen van de Wiel, Business Unit Manager Bovengrondse Infra: “Door bijvoorbeeld ruimtelijke bouwplannen vooraf virtueel te visualiseren en te combineren met puntenwolken van de huidige omgeving, kunnen al in een vroege fase potentiële problemen worden gesignaleerd, zoals begroeiing die een project kan hinderen in de uitvoeringsfase. Ook kunnen verschillende ruimtelijke scenario’s gemakkelijk worden gevisualiseerd, omdat een variantenstudie snel mogelijk is binnen de visualisatie van de puntenwolk.

alt txt

Visuele inspecties op basis van puntenwolken

Behalve voor het creëren van realistische 3D visualisaties gebruikt The People Group puntenwolken voor het uitvoeren van visuele inspecties van bouw- en infrastructurele ontwerpen. Aangezien puntenwolken een grotere nauwkeurigheid hebben dan die van bestaande basisregistraties zoals de BGT en AHN, zorgen ze ervoor dat er betere keuzes kunnen worden gemaakt in de verschillende fases van een bouwproces. Bijvoorbeeld door een algoritme toe te passen op een puntenwolk dat kan inschatten of een object, zoals bijvoorbeeld een boom, van invloed is op het ontwerp.
Deze basisregistraties worden ook gebruikt door The People Group om de nauwkeurigheid van een puntenwolk te valideren. Hetzelfde geldt voor aanvullende controlemetingen, die daarna kunnen worden gevisualiseerd in een 3D model wat de nauwkeurigheid van een puntenwolk in werkelijkheid aantoont. Als daaropvolgend blijkt dat de scan niet voldoet aan de gestelde nauwkeurigheidseisen, dan kan besloten worden om een nieuwe scan te maken. Een valide model wordt vervolgens gebruikt voor aanvullende analyses van een wegdek, zoals het bepalen van de hoogteligging of de vlakheid.

Anticiperen op de toekomstige werkelijkheid

The People Group zet volop in op het slim gebruiken van bestaande locatiedata en nauwkeurige puntenwolken. Er is veel meer mogelijk met visualisaties van puntenwolken, stelt Van de Wiel: “De realistische visualisaties van puntenwolken in onze VR-viewer bieden een hoge toegevoegde waarde voor bestaande en nieuwe applicaties. Omdat er zoveel informatie uit een puntenwolk te halen is, kun je al in de opdrachtfase anticiperen op problemen in de toekomstige werkelijkheid. We hebben veel ideeën over wat er nog meer mogelijk is met een puntenwolk en we kunnen niet wachten om nieuwe nuttige toepassingen te ontwikkelen in samenwerking met de diverse gebruikers van puntenwolken”.

Benieuwd naar de mogelijkheden om data te vertalen? Wij denken graag met je mee!

Neem contact op

#

Driven by technology Created by people Privacystatement