NLCS wordt ‘verplicht’ voor (semi) overheden

De overheid heeft besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit‘ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor (semi) overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen.

Wat is NLCS?
De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) is een standaard voor uitwisseling van informatie in 2D CAD-tekeningen binnen de grond-, weg- en waterbouw. NLCS bevat basisafspraken over het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en, vooral, de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. Deze afspraken zijn onafhankelijk van de CAD-platforms en worden ondersteund door applicaties van bij NLCS aangesloten softwareleveranciers. The People Group | Software & Trainingen heeft voor Bentley software het programma Optimize NLCS ontwikkeld. Dè applicatie om snel, eenvoudig en gestructureerd NLCS tekeningen te maken en krachtige functies om NLCS tekeningen op te werken en te presenteren.

De nieuwste release van Optimize NLCS 4.2 is vanaf heden beschikbaar. Interesse? Neem hiervoor contact op met support@thepeoplegroup.nl

 

2015-04-17-17_15_33-Voorbeeld-bestektekening-tbv-uitbesteding.dgn_