Visualisatie Tender Infrastructuur

terug naar projecten
Nederland
2019-2020

The People Group heeft deelgenomen aan een tender voor een weg in Nederland. Hiervoor is in Bentley OpenRoads een 3D ontwerp gemaakt van de desbetreffende randweg met bijbehorende kruising met de spoorlijn. Om het gemaakte ontwerp en haar impact op de omgeving beter in beeld te brengen hebben we het 3D ontwerp uit OpenRoads gevisualiseerd. Daarnaast hielp de visualisatie de ontwerpers met het maken van betere keuzes en afwegingen omdat de visualisatie in een vroeg stadium van het ontwerpproces al gemaakt is.

Meer weten?

Jeroen van de Wiel

Voor het in beeld brengen van de kruising met de spoorbaan hebben we gekozen om deze te visualiseren met behulp van een 360°-video. Hiermee heeft men de mogelijkheid om vrij rond te kijken in de visualisatie, zowel op een desktop als met een VR-set. Verschillende aspecten van de inpassing kunnen daarmee met dezelfde video belicht worden.

Vergeet in de video niet om met je muis rond te kijken!

Terug naar Bovengrondse Infra
#

Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement