Project in de spotlight: Smart Solar Charging, een duurzaam energiesysteem op wijkniveau

SSC_logo
Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid). Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de energieprijs hoog is, vrijgegeven aan de wijk.

De Utrechtse wijk Lombok staat internationaal bekend als dé Smart Solar Charging proeftuin. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.

Op deze manier wordt het systeem doorontwikkeld tot marktrijke product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen woonwijken, zakelijke markten en gebieden met gecombineerd gebruik. Dit resulteert in nieuwe economische activiteit in de regio Utrecht. Het project draagt bovendien bij aan ecologische duurzaamheid en koolstofarme economie en bevordert sociale duurzaamheid.


Vijf proeftuinen
Smart Solar Charging wordt de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.

Lombok – Een woonwijk met uiteenlopende typen woningen en beperkte parkeergelegenheid.

Houten – Een scholencomplex in combinatie met een Park & Ride.

Utrecht Science Park: De Uithof – Dit gebied wordt gekenmerkt door een combinatie van wonen, onderwijs en werken.

Stationsgebied Utrecht – Hoogstedelijk met een mix van wonen, werken, recreatie en passanten.

Driebergen-Zeist – Een gemengd gebied dat met het station Driebergen-Zeist een belangrijk OV-knooppunt is.


The People Group en het Smart Solar Charging projectjaarbeursfotocitymarketing-fullscreen
Het Smart Solar Charging (SSC) project wordt uitgevoerd door een ervaren en zeer gewaardeerd consortium. The People Group is een belangrijke partner binnen het SSC project op het gebied van het delen van ervaringen en kennis, en het verzorgen van de complete uitvoering. Zo zijn wij verantwoordelijk voor het installeren van alle laadobjecten en de ontwikkeling van de Smart (micro) Grids. Ook het beheer en onderhoud van deze laadobjecten worden door The People Group verzorgd.


Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)

Het project Smart Solar Charging is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote EFRO NL_long.fw
steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door EFRO.


Installatie Tesla’s Powerpack in de media

De plaatsing van de eerste Tesla PowerPack in Nederland krijgt aandacht uit diverse hoeken. Verschillende media, van marktexperts tot publieke kanalen zoals BNR, bespreken de unieke en essentiële schakel voor een duurzamere energievoorziening van het Utrechtse stationsgebied.

Het Smart Solar Charging consortium plaatste de unieke Powerpack op 14 maart bij de Jaarbeurs te Utrecht. Onder andere RTL Nieuws besteedt aandacht aan de plaatsing van de megabatterij. EenVandaag bestempelt de duurzame energievoorziening in het Utrechtse stationsgebied als innovatie die onze wereld in de komende tijd zal veranderen.

The Blue Deal noemt de plaatsing van de Tesla batterij een volgende stap voor het realiseren van de hoge ambities van de stad Utrecht: “Utrecht kiest voor een nieuw energiesysteem met zonne-energie, elektrische auto’s en batterijen als basis”.

Bekijk hieronder een fragment uit VPRO Tegenlicht: De Doorbraak van Duurzaam, met een bezoek aan Smart Solar Charging in Utrecht.