TPG en de ambities voor geodetisch Nederland

TPG en de ambities voor geodetisch Nederland

Op geodetisch vlak is Nederland een van de meest vooruitstrevende landen. The People Group (TPG) werkt er hard aan om hier haar steentje aan bij te dragen. Een jaar geleden begon Danny Wouters, directeur Geo & Data van TPG aan het structureren en uitbouwen van zijn business unit. Samen met Danny kijken we terug op het afgelopen jaar en brengen we de ambities van TPG op geodetisch vlak in kaart.

  • arbeidsmarkt
  • geodesie
  • Ronald van der Mierden
  • 13 november 2020
  • 6 minuten leestijd

Landmeetkunde

Google je de term geodesie, dan zie je dat landmeetkunde daar een groot deel van uitmaakt. Dankzij dit vakgebied kan er onder andere in kaart gebracht worden wat de situatie is van grond, een gebouw of object en of deze aan verplaatsing onderhevig is. Daarnaast zorgt landmeetkunde ervoor dat energie-, glasvezel, water en wegtrajecten ingemeten kunnen worden zodat wij in Nederland weten waar deze in de grond liggen zodat we veilig gebruik kunnen blijven maken van snel internet, schoon water en veilige wegen. De landmeters van TPG verzorgen accurate metingen waardoor data voor de opdrachtgevers verzameld wordt.

"Alle vijf hebben deze opleiding met vlag en wimpel afgerond. Dit jaar starten ze een vervolgtraject waar ze worden opgeleid tot een volwaardige landmeter. In dit traject worden ze door een ervaren landmeter verder in de praktijk geschoold.  Daarbij investeerden we in de meest recente meetapparatuur. Zo hebben we moderne meetapparatuur in de Telecom en zijn we voor onze andere geodetische metingen het instrumentarium aan het vernieuwen.  Onze partners Surveyour en GeoTrade maakte dit mede voor ons mogelijk”, legt Danny uit.

alt txt

Een bijdrage aan Internet Of Things (IoT)

Uitstekende apparatuur en software zijn de leidraad tot succes. Een ander voorbeeld hiervan is Light Detection and Ranging (LiDAR), ofwel het ‘nieuwe meten’. Het systeem maakt gebruik van laserpulsen om de oppervlakte of de afstand tot een object te bepalen. Met LiDAR kunnen we processen optimaliseren en het dagelijkse werk comfortabeler maken. Door het gebruik van LiDAR kan de uitvoer van metingen op locatie sterk gereduceerd worden. TPG maakt het mogelijk om op een eenvoudige en snelle manier openbare ruimten of gebouwen om te zetten in 3D modellen. De LiDAR software staat rechtstreeks in contact met de Cloud, hierdoor is TPG in staat om zonder tussenpartij binnen no-time projecten te verwerken en te visualiseren. Het zijn initiatieven zoals deze waarmee TPG samen met haar opdrachtgevers en partners via slimme technologiën bijdraagt aan het Internet of Things (IoT).

Flexibiliteit is key

Een van de onderscheidende krachten van business unit Geo & Data is het vermogen om flexibel te reageren op klantvragen. “Om 17:30 uur ontving ik een telefoontje van een klant. Er was een spoedmeting nodig. Doordat we strak in de planning zaten hadden we geen landmeter vrij op dat moment. Daarom reed ik de volgende ochtend zelf naar de opdrachtlocatie om te meten. Onze klanten mogen ervan uitgaan dat TPG flexibel is, meedenkt en snel met oplossingen komt. Onze ambitie is om onze afdeling verder uit te breiden zodat we toegankelijk blijven en snel op klantvragen kunnen blijven reageren”, aldus Danny.

Niet de grootste, wel de beste

Danny heeft een duidelijke visie voor de toekomst van zijn business unit: “wij vinden het belangrijk om te blijven groeien. Op termijn willen we niet het grootste geodetische bedrijf van Nederland zijn, maar wel de beste kwaliteit dienstverlening aanbieden. Dat past bij de TPG-missie, we geloven namelijk dat het vanuit onze passie altijd beter, sneller en slimmer kan. We zijn natuurlijk al goed op weg om dit te bereiken maar we zijn er zeker nog niet. We blijven continu investeren in de juiste mensen en de juiste apparatuur. Daarnaast blijven we software ontwikkelen en zoeken naar innovaties met als doel om onze klanten optimaal te bedienen en als autoriteit in onze branche gezien te worden.” Maar Danny heeft ook ambities voor geodetisch Nederland: “TPG wil met andere Nederlandse geodetische bedrijven samenwerken om met onze kennis en kunde nieuwe mensen warm te maken voor ons vakgebied.  We hebben enorm veel geodetische kennis in ons land, maar er is ook sprake van vergrijzing in het vakgebied en het zou zonde zijn als we samen niet onze kennis zouden doorgeven aan een volgende generatie.”

alt txt
#

Driven by technology Created by people Privacystatement