Informatie over privacy en beveiliging

The People Group respecteert de privacy van gebruikers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, correct wordt verwerkt. Om verlies van gegevens of ongeautoriseerde toegang te voorkomen hebben wij extra veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Onze Data Protection Officer ziet toe op een correcte verwerking van gegevens en brengt risico’s in kaart.