Waarde toevoegen middels 3D visualisatie

Waarde toevoegen middels 3D visualisatie

The People Group introduceert 3D visualisatie en voegt hiermee waarde toe aan de communicatie binnen de diverse projectfases.
Op de wensenlijst van veel van onze opdrachtgevers stond het visualiseren van diverse fases in het ontwerpproces. Want hoe maak je een vaak technisch probleem duidelijk voor zowel een projectteam als de stakeholders? Hierbij kan visualisatie enorm helpen. Sinds het voorjaar van 2019 werken wij daarom samen met onze opdrachtgevers aan het ontwikkelen van een nieuw onderdeel tussen de werkterreinen wegontwerp en ruimtelijke ordening: het visualiseren van projecten van verschillende bronhouders, werkvelden en planfases.

  • visualisatie
  • Martijn Pouw
  • 17 oktober 2019
  • 4 minuten leestijd

Visualisatie zorgt voor weloverwogen keuzes

3D Visualisaties zijn in iedere projectfase waardevol voor de communicatie. Het maakt iedere fase tastbaar en creëert daarmee inzicht en vaak meteen ook draagvlak bij stakeholders zoals bedrijven, burgers of andere belanghebbenden . Verhalen van plannen of projecten komen met behulp van stilstaande, bewegende of zelfs virtuele omgevingen tot leven. Hiermee wordt de zichtbaarheid en daarmee de impact van een aanpassing aan de openbare ruimte direct helder. De beelden, video’s of 3D renders nemen de ruimte voor interpretatie van een plan weg en voorkomen discussie over de impact die kan ontstaan. Het levert vaak nieuwe inzichten op waardoor de discussie over inhoud kan gaan en er weloverwogen keuzes worden gemaakt.

Interactieve simulaties

Of het nu gaat om infrastructurele ondergrondse of bovengrondse projecten als wegenbouw, architectuur, constructie of landschap, wij helpen bij het inzichtelijk maken van het project of vraagstuk ongeacht hoe complex het vraagstuk is. Van ruwe schetsen tot definitieve ontwerpen, van grootschalig tot in detail, binnenstedelijk of landschappelijk.

alt txt

Onbeperkte mogelijkheden

Naast de keuze tussen conceptueel en realistisch bestaat er een keuze tussen stilstaand of bewegend beeld of interactieve simulaties middels 3D Virtual Reality. Onze interactieve simulaties geven een realistische 3D weergave waarbij we het model tot leven brengen. Daarbij zijn de mogelijkheden binnen de visualisatie haast eindeloos.

Een verscheidenheid aan tijdsmomenten, weersomstandigheden of verkeersintensiteiten geven geen beperkingen bij het creëren van visualisaties. Onze brede interesse sluit perfect aan bij deze veelzijdigheid van het visualiseren.

Visualisaties Rijkswaterstaat

In opdracht voor Rijkswaterstaat hebben we diverse visualisaties ontwikkeld waarbij de impact van toekomstige wijzigingen voor onze stakeholder inzichtelijk werd. Door het wegontwerp en de omgeving aan te passen aan de toekomstige situatie hebben we een waarheidsgetrouw beeld kunnen scheppen van de voor en na situatie van het project. Hierdoor hebben we de stakeholders kunnen overtuigen van het nut en de noodzaak van het project en aangetoond dat de impact en overlast voor de specifieke stakeholder beperkt blijven.

alt txt

Meer weten?

#

Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement