Bovengrondse infra

Ontwerpen en visualiseren van onze leefomgeving is onze passie!

Wij worden enthousiast van het ontwerpen en visualiseren van onze leefomgeving. Of het nu gaat om grote complexe infrastructurele projecten of om het aanpassen van een bestemmingplan wij kunnen onze klanten ondersteunen met de juiste kennis en ervaring.

 

Ontwerp infrastructuur

Onze ontwerpers en modelleurs zien in elk project een uitdaging en worden enthousiast van de samenwerking binnen een multidisciplinaire team. Met onze ruime kennis van 3D (weg)ontwerp, waaronder de beheersing van diverse ontwerpsoftware en deskundigheid omtrent richtlijnen, vullen wij voor verschillende overheden, aannemers en advies- en ingenieursbureaus uitdagende vraagstukken in. De vele fases binnen een infrastructureel project, van verkenning, MER, OTB, TB, tender, realisatie tot en met onderhoud zijn ons niet vreemd. Op software gebied stimuleren we proactief de ontwikkeling van OpenRoads Designer en hebben we ruime ervaring met MX Road, Civil 3D, Synchro 4D en visualisatie software.

Meer weten?

Jeroen van de Wiel

Ruimtelijke Ordening en Stedebouw

Maak kennis met ondersteuning en advies voor ruimtelijke ordening en stedebouw. Onze specialisten zijn experts in het digitaliseren van schetsontwerpen, uitwerken van verkavelingsplannen en het digitaal raadpleegbaar maken van ruimtelijke plannen. Onze jarenlange ervaring hebben we uitgebreid met kennis van het opbouwen en uitwerken van 3D ontwerp modellen en stadsmodellen. Ook de uitwerking van deze modellen tot visualisaties en animaties behoort tot onze werkzaamheden. Wij creëren een complete oplossing voor ieder vraagstuk.

Meer weten?

Jeroen van de Wiel

Visualisaties, VR/AR en Apps

Wij ondersteunen onze ontwerpers binnen de verschillende werkterreinen met het visualiseren van hun 3D ontwerpen. Het wordt namelijk steeds belangrijker om het projectteam en stakeholders mee te nemen in het ontwerp. Denk ook aan de komst van de omgevingswet en de daarbij behorende stijgende aandacht voor burgerparticipatie.

Met nieuwe technieken zoals Virtual Reality en Augmented Reality bieden wij verschillende mogelijkheden om bewoners, stakeholders en projectteams mee te nemen het ontwerp in.

Renderen kunnen we in uiteenlopende software zodat we voor u het beste resultaat voor de specifieke vraag kunnen garanderen. Daarnaast bouwen we maatwerk applicaties in Unity om VR en AR eenvoudig te maken, of om een ontwerp interactief te kunnen beleven.

Meer weten?

Jeroen van de Wiel

Wil je meer weten? Neem contact op of bekijk onze blogs en events!