CROW 500 verplicht me een risico-inventarisatie op te stellen, wat nu?

CROW 500 verplicht me een risico-inventarisatie op te stellen, wat nu?

Per 1 januari 2022 is iedere organisatie die betrokken is bij een graafproces in Nederland verplicht om in het kader van CROW500 een risico inventarisatie te doen om graafschades te voorkomen.

Een risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. Als het ware kun je een risico berekenen door de kans x het effect vast te stellen.

  • 500
  • crow
  • crow500
  • inventarisatie
  • risico
  • risico inventarisatie
  • veilig graven
  • wibon
  • 03 januari 2022
  • 3 minuten leestijd

The People Group helpt bij het opstellen van een risico inventarisatie

De kans dat een hoge druk gasleiding geraakt wordt bij de aanleg van glasvezel op 60 centimeter diepte is klein, echter zouden de gevolgen enorm kunnen zijn mocht er schade plaatsvinden.

Als er binnen een projectgebied veel kruisende kabels en leidingen in de grond liggen, weten we uit onderzoek en ervaring, dat de kans op graafschade groter is dan wanneer kabels en leidingen alleen in de lengte liggen. Bij werkzaamheden waarin op grotere diepte kabels en leidingen aangelegd worden is de kans op schade groter doordat het volume hoger is.

Wij houden rekening met een groot aantal parameters zoals het aantal en type kabels en leidingen, het type werkzaamheden, grondsoort, grondwaterstand, bovengrondse objecten en schades uit het verleden. Slimme algoritmes maken hiervoor een berekening.

Waar toetst het Agentschap Telecom op?

Het agentschap telecom toetst onder andere of de risico inventarisatie is opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster. En dat is nu precies waar wij je bij helpen. Samen maken we de graafketen CROW 500 proof!

Meer weten?

alt
#

Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement