Privacy Statement

Certificaten & erkenningen

thepeoplegroup™ is ISO 27001 gecertificeerd. Lees meer over onze ISMS Beleidsverklaring.
Certificaat

VCU / VCA

Certificaat

NEN 4400

Certificaat

ISO 9001:2008

Certificaat

ISO 27001:2013

Privacy Verklaring

The People Group The People Group, gevestigd aan Middelweg 2, 5253 CA NIEUWKUIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

| www.thePeopleGroup.nl | Middelweg 2 | 5253 CA NIEUWKUIJK | +31 (0)852240000 |

De Functionaris Gegevensbescherming van The People Group is te bereiken via security@thepeoplegroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

The People Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mits van toepassing op uw situatie) verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geslacht
 • – Geboortedatum
 • – Geboorteplaats
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Curriculum Vitae (CV)
 • – Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The People Group verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien er een contractuele overeenkomst wordt besproken.

 • – Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The People Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • – Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • – The People Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • – Als een opdrachtgever vraagt om jouw persoonsgegevens, zetten we dit alleen door als er een dienstverband uit voortvloeit. Hieronder kan je CV vallen, of andere gegevens die de opdrachtgever contractueel van ons vereist.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

The People Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The People Group) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The People Group gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren voor uw gebruik. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics cookie:
Met deze cookie houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken bij het optimaliseren van onze dienstverlening en onze website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The People Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang je gebruik maakt van onze diensten, bij ons in dienst bent, of via ons werkzaam bent bij een klant van The People Group bewaren we jouw gegevens. Zo is er een wettelijk vastgestelde fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

The People Group bewaart verzamelde gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

The People Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The People Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The People Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar security@thepeoplegroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

The People Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The People Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door ons ISO27001 te laten certificeren in Informatie beveiliging hopen we aan onze klanten en partners te laten zien dat hun data en gevoelige informatie bij The People Group in veilige handen is. In het geval dat gegevens naar aanleiding van een contractuele overeenkomst gedeeld worden met onze partners dan is er een overeenkomst gesloten waarin is geregeld dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel van dit contract en die tevens voldoet aan AVG. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via security@thepeoplegroup.nl.

Daarnaast heeft the People Group de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • – DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.thepeoplegroup.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Wijziging van het privacy statement

The People Group behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen binnen de grenzen van de wet.