Werkterreinen

Energy

Nederland staat voor een grote opgave, namelijk het verduurzamen van ons energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot terugdringen. We lopen hierbij tegen diverse uitdagingen aan zoals complexiteit in de ondergrond, een krappe arbeidsmarkt, de toenemende hoeveelheid databronnen en wettelijke verplichtingen.

Door in te zetten op digitalisering en automatisering ondersteund door onze in-house specialisten en software willen wij een positieve bijdrage leveren aan deze transitie. Of het nu gaat om een woning te voorzien van nieuwe warmtenetwerken of de verzwaring van het elektriciteitsnet, onze mensen beschikken over de juiste kennis. Op deze manier zetten we belangrijke stappen richting verduurzaming.

Industry

In de afgelopen jaren heeft de industriële sector een aanzienlijke toename van complexiteit ervaren. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door diverse factoren, waaronder de groeiende behoefte aan geavanceerde producten, strengere regelgeving, toenemende klanteneisen en de dringende wens om productieprocessen efficiënter te maken. Met onze uitgebreide expertise die zich uitstrekt over machine- en apparatenbouw en de procesindustrie, zijn we actief door heel Nederland.

Bij ons vind je een team van experts op het gebied van mechanische, elektrische en software engineering. We gaan samen met onze opdrachtgevers diverse uitdagingen aan, of het nu gaat om standaardisatie, specifieke deelactiviteiten binnen projectontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, of gereedschapsontwikkeling voor productie en assemblage.

Public

In onze tijd worden (semi-)overheden geconfronteerd met complexe vraagstukken als gevolg van maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, woningbouw, klimaatverandering en mobiliteit. Deze uitdagingen hebben aanzienlijke invloed op de ruimtelijke planning van Nederland. Het nemen van weloverwogen en doelgerichte beslissingen is daarbij van cruciaal belang. Hoe kunnen we de inrichting van ons land zo efficiënt en effectief mogelijk optimaliseren?

Wij bieden waardevolle ondersteuning bij het nemen van deze cruciale beslissingen. Dit doen we door middel van innovatieve software, zoals Digital Twin en GIS-omgevingen. Daarnaast verzorgen we trainingen en oplossingen voor gestandaardiseerd tekenwerk om samenwerking tussen afdelingen, klanten, leveranciers en de gehele keten te bevorderen. Gezamenlijk willen we de uitdagingen van zowel vandaag als morgen aanpakken.

Telecom

Telefonie, televisie en internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Zo willen we het liefst genieten van de nieuwste series, gaafste games en kraakheldere televisiezenders. Om dit mogelijk te maken zijn er enorme netwerken aangelegd, bestaande uit zendmasten en vele kilometers glasvezelkabel.

Onze specialisten houden zich bezig met de engineering, het begeleiden en ondersteunen bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze essentiële infrastructuur. Daarnaast hebben we met onze jarenlange ervaring specifieke diensten en software ontwikkeld, die niet alleen door onszelf, maar ook door opdrachtgevers kunnen worden benut. Op deze manier blijft iedereen moeiteloos genieten van deze moderne voorzieningen.

Civil

Onze bovengrondse infrastructuur en leefomgeving zijn van hoge kwaliteit. Maar de bevolking groeit, de mobiliteit neemt toe en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Om in de toekomst ons land goed bereikbaar, duurzaam en leefbaar te houden is het belangrijk dat we het landschap goed inrichten.

Onze ingenieurs en specialisten maken zich sterk om onze infrastructuur robuust en up-to-date te houden en die bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving. We ontwerpen infrastructurele projecten, tekenen bestemmingplannen en visualiseren projecten om stakeholders te betrekken. Hiervoor maken we gebruik van industriestandaards zoals Bentley OpenRoads en Autodek Civil 3D.

Met een sterk bewustzijn van de veranderende wensen en behoeften van de maatschappij, bedenken we de beste oplossingen voor mobiliteits- en ruimtelijke vraagstukken en de verkeersveiligheid.

Driven by technology Created by people

#

Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement