Veilig graven

Binnen no-time compliant aan CROW 500 en WIBON

#

Veilig Graven

Binnen no-time compliant aan CROW 500 en WIBON

Vanaf 1 januari 2022 is de graafketen verplicht om te voldoen aan de graafrichtlijn CROW 500, met als doel om schades aan kabels en leidingen te voorkomen. Veilig en schadevrij graven is een ketenverantwoordelijkheid en kent vijf fases waarin alle betrokken partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben. The People Group ontzorgt je op het gebied van compliant worden aan CROW 500 en WIBON en doen de volgende beloftes:

 • Wij doen een contractuele check op uw verantwoordelijkheid in het kader van de CROW 500; 
 • Wij zorgen voor een duidelijke risico inventarisatie en een template maatregelenplan;
 • Wij verzorgen de implementatie van de aangepaste werkwijze door middel van training en instructie binnen uw organisatie;
 • Wij zorgen ervoor dat de relevante informatie beschikbaar is voor de graafploeg;
 • Via onze app kan ingewonnen informatie bij het lokaliseren (proefsleuven) worden vastgelegd en geborgd;
 • Wij kunnen Toolboxmeetings verzorgen geënt op het voorkomen van graafschades;
 • Wij bieden een dag training inclusief certificaat aan voor medewerkers gericht op het voorkomen van graafschades.

CROW 500

De CROW 500 heeft als doel; het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. Veilig en schadevrij graven is een ketenverantwoordelijkheid en kent vijf fases waarin alle betrokken partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben.

Waarom CROW 500?

De CROW 500 gaat over het risico gestuurd werken en het vermijden van graafschades. Het aantal graafincidenten loopt in Nederland nog steeds op. Met de CROW 500 richtlijn wil de graafketen het aantal graafschades fors verminderen en vermijdbare schades voorkomen.

Doel CROW 500 Proof

Als de graafketen CROW 500-Proof (C5P) is worden vermijdbare graafschades voorkomen, en continuïteit van de levering van essentiële diensten gewaarborgd.

Vijf fases binnen de CROW 500

De CROW 500 kent een vijftal fases. Centraal staat het gestructureerd omgaan met de risico’s in een graafproject. Elke fase kent zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Zie hiervoor ook de Check& Go kaart van het KLO.

Verschil CROW 500 en CROW 250

De CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' (publicaties 250) en 'Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen' (publicatie 308). De CROW 500 is een ketenverantwoordelijkheid en omvat het gehele proces van een project: van initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Waar bij een graafschade in het verleden vooral werd gekeken naar de grondroerder wordt nu het gehele graafproces ‘onder de loep genomen’. Te beginnen bij de opdrachtverstrekking door de initiatiefnemer. Elke rol en fase kent zijn eigen verantwoordelijkheid.

Agentschap Telecom en CROW 500

De CROW 500 is al sinds 1 januari 2017 van kracht maar is nog onvoldoende geïmplementeerd binnen de keten. Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van de voorschriften en heeft de graafketen tot 1 januari 2022 gegeven om te voldoen aan de CROW 500.

Bij het niet naleven van de CROW 500 richtlijn kan een boete van maximaal €450.000 worden opgelegd. Het agentschap controleert preventief op locatie en kan langskomen indien er een schade is gemaakt. Agentschap Telecom hanteert de volgende toetsingscriteria:

Toets zorgvuldig opdrachtgeven

Agentschap Telecom kijkt bij een inspectie van opdrachtgevers onder andere naar de volgende resultaatverplichtingen:

 • Is voldoende geld gereserveerd om de voorgenomen graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
 • Is voldoende tijd geboden aan de grondroerder om zijn graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
 • Is een risico-inventarisatie opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster (onderzoeksfase CROW 500)?
 • Is een maatregelenplan opgesteld op basis van een controle van de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie (Ontwerpfase CROW 500)?

Toets zorgvuldig grondroeren

Bij een sleufinspectie bij grondroerders onderzoekt het agentschap of een grondroerder zijn graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht. Agentschap Telecom controleert onder andere de volgende resultaatverplichtingen uit de CROW 500:

 • Is een instructie opgesteld op basis van het door de opdrachtgever verstrekte maatregelenplan, is er ook daadwerkelijk een instructie gegeven aan het graafteam door de grondroerder en is er een regelmatige update gegeven (werkvoorbereidingsfase);
 • Heeft het graafteam op een juiste wijze de werkinstructie activiteiten uitgevoerd (uitvoeringsfase).

WIBON

WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Belangrijke doelstelling van de WIBON zijn het voorkomen van graafschade en het bevorderen van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid. WIBON schrijft regels voor over de informatie-uitwisseling van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken tussen netbeheerders en grondroerders voor.  Dit betekent

 • Het aanleveren van netinformatie volgens het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL): meer informatie is hier te vinden;
 • De berichtenuitwisseling via het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL): meer informatie is hier te vinden.

Data Services

Lees meer #

Digital Twin

Lees meer #

Visualisatie-oud

Lees meer #

Geodesie

Lees meer #

Meer weten? Wij helpen graag!

  Data

  Data draagt bij aan de ruimtelijke en infrastructurele totaaloplossing die wij bieden. Wij verbinden mens, data en software tot betrouwbare en slimme oplossingen. Het gestructureerd en gestandaardiseerd vastleggen van data is van cruciaal belang om fouten te voorkomen en data goed te kunnen benutten. Voor het vastleggen, controleren, uitwisselen en het optimaal benutten van kwalitatieve geodata bieden wij diverse diensten en producten. Van geodesie voor het inmeten en verzamelen van data tot geautomatiseerd netwerkontwerp voor het ontwerpen van een optimaal netwerk met minimaal handwerk. Maar ook 3D visualisatie om data tot leven te brengen en stakeholders te overtuigen. Wij zorgen ervoor dat geodata makkelijker is te verkrijgen, interpreteren en gebruiken waardoor data onze opdrachtgevers in de dagelijkse praktijk helpt.

  Terug naar diensten

  Meer informatie?

  Ben je bijna overtuigd, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar jouw vragen en uitdagingen. Wij staan klaar om je te helpen!

  Direct contact more
  #

  Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement