Kostencalculatietool voor haalbaarheid warmtenetten

Kostencalculatietool voor haalbaarheid warmtenetten

Inzicht krijgen in de kosten van een warmtenet wordt tot nu toe bemoeilijkt door onvolledige beslisinformatie. Ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos, aannemer Heijmans en softwarespecialist The People Group hebben een calculatietool ontwikkeld om te komen tot snelle en betrouwbare kostenramingen voor warmtenetten. De output van GeoSmartDesign Heat, software voor het parametrisch ontwerpen van warmtenetten, dient hierbij als basis.

  • kostencalculatie
  • software
  • warmtenet
  • warmtetransitie
  • 08 juli 2023
  • 4 minuten leestijd

Gemeenten zien een warmtenet steeds vaker als één van de kansrijke voorkeursopties voor duurzame warmtevoorziening. Een belangrijk onderdeel bij het haalbaarheidsonderzoek is inzicht in de opbouw van de investeringskosten van het gewenste distributienet en de mogelijke gevoeligheden.

Transparantie kostenopbouw

Vanuit GeoSmartDesign Heat wordt de stuklijst of ’bill of material’ van het distributienet geladen in de kostencalculatietool. Dit zorgt voor transparantie in de kostenopbouw en de exacte verdeling van de kosten. Zo krijgen gemeenten betere handvatten voor de allocatie van de kosten per stakeholder of per afdeling (zoals kosten voor vervanging van verhardingen). Omdat adviseur en aannemer werken en voortbouwen op basis van dezelfde ontwerpmethodiek, ontwerp en kostenraming, kunnen kosten worden bespaard en de ontwerptijd van een warmtenet worden versneld.

Per direct beschikbaar

In de nabije toekomst zal de kostencalculatietool verder worden geautomatiseerd of geïncorporeerd in GeoSmartDesign Heat, zodat snel en accuraat meerdere warmtenetscenario’s kunnen worden geanalyseerd. Ook worden extra kostenbepalende objecten toegevoegd aan GeoSmartDesign Heat, zodat de output nog nauwkeuriger wordt. De calculatietool voor warmtenetten is per direct beschikbaar voor iedereen die werkt met GeoSmartDesign Heat.

Viktor de Haan (business developer The People Group):

 ‘Onze samenwerking heeft geleid tot een versnelling in het bepalen van de kosten – en daarmee de baten – van een warmtenet. Onze ambitie is om dit samen met zoveel mogelijk gebruikers verder te optimaliseren. Met GSD Heat kun je sneller tekenen en daarmee beter rekenen!’

Casper Hügel (energy consultant Witteveen+Bos):

‘De samenwerking met Heijmans en The People Group zorgt voor een bundeling van kennis en inzichten die leidt tot betere ramingen en scherper zicht op de verschillende kostenposten en onderliggende aannames. Hierdoor kan inhoudelijk een betere afweging worden gemaakt voor de haalbaarheid van een warmtenet.’

Berend Doedens (senior adviseur energietransitie Heijmans):

‘Om een goede kosteninschatting te maken moet uitvoeringskennis op tijd worden betrokken. Doordat Heijmans kennis deelt van de uitvoering van stadsverwarmingsprojecten, helpen we mee om te komen tot een meer realistische businesscase. Hierdoor lopen minder projecten vast door tegenvallende kosten en versnellen we de energietransitie.’

#

Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement