GeoTracé

Automatische tracébepaling

Meer informatie?

Waarom GeoTracé gebruiken?

Dataverbinding

GeoTracé integreert met externe databronnen, zowel ruimtelijk als niet-ruimtelijk. Dit biedt toegang tot relevante en actuele gegevens, waardoor beter geïnformeerde beslissingen mogelijk zijn gedurende het ontwerpproces.

Automatische routebepaling

Automatisch tracéontwerp automatiseert routeselectie, bespaart tijd en vermindert fouten. Engineers kunnen voorkeuren instellen en blokkades plaatsen voor flexibele oplossingen. Het systeem past zich dynamisch aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Tekenfunctionaliteiten

Binnen het tekencanvas kunnen routes worden uitgestippeld met diverse tools, zoals het traceren van routes, geulen, boringen en luchtlijnen. Engineers kunnen de stijl van tekeningen aanpassen voor optimale helderheid en overzichtelijkheid tijdens het ontwerpproces.

De kenmerken van GeoTracé

Sneller ontwerpen
Domeinkennis borgen
Validaties
Hoge kwaliteit

Efficiënt samenwerken

GeoTracé is ontworpen om samen te werken met vergunningverlenende instanties en netbeheerders, en het biedt de optie voor generieke interactie. Met de ondersteuning van CROW 400 & 500 kunnen configureerbare regels worden gemaakt en kan er worden gewerkt met gegevens waarvan de aard niet van tevoren bekend is, wat zorgt voor maximale flexibiliteit in het ontwerpproces.

Meer weten? Wij helpen graag!

    #

    Driven by technology Created by peopleJuridische informatiePrivacystatement